AGI-NL.2010: Meet & Greet Dutch Design

10 Oktober 2010 | Theater Zeebelt |Den Haag


De Nederlandse AGI leden presenteerde zich op vrijdag 1 oktober met de eerste ééndaagse AGI-NL.2010 conferentie in een uitverkocht Theater Zeebelt in Den Haag. Als leden van een selecte groep van internationale ontwerpers, hadden we niet alleen een groeiende behoefte om onze betrokkenheid te verstevigen binnen de Nederlandse groep, maar ook voor onze passie uit te stralen naar de jongere generatie ontwerpers, studenten en collega's. Het doel van de dag was onze aanspreekbaarheid, toegankelijkheid, collegialiteit, vriendschap, kennis en inspiratie te delen. Vier portfolio presentaties, twee case studies en open podium discussies waren de basis voor een dialoog en een uitwisseling van visies met het publiek en ons zelf. In samenwerking met Theater Zeebelt kon de entree beperkt worden tot € 15 per ticket, inclusief het boekje "Word of Image".

De ochtendsessie had vier presentaties, na de lunch nog twee. In de tweede helft van de middag werd het publiek verdeeld in drie groepen, die met succes verschillende onderwerpen besproken met drie wisselende groepen van AGI leden. De dag werd afgesloten met een borrel en meer informele ‘Meet and Greet’.


Foto: Jean-Paul Frans

AGI-NL.2010: Meet & Greet Dutch Design

10 October 2010 | Theater Zeebelt | The Hague, NL


The Dutch AGI Chapter presented itself on Friday 1 October with the first AGI-NL.2010 one day conference in a sold-out Theater Zeebelt in The Hague. As members of a select group of international designers, we not only had a strong need to enhance our involvement within the Dutch chapter as well to radiate our profession passion to the younger generation designers, students and fellow colleagues. The purpose of the conference day was to share accessibility, approachability, collegiality, friendship, knowledge and inspiration. Four portfolio presentations in various fields, two case studies and open stage discussions were the base to a dialogue and an exchange of view points with the audience and our selves. In collaboration with Theater Zeebelt the entance fees were kept as low as €15 per ticket, including the small book "Word of Image" as a free gift.

The morning session had four presentations, two more after lunch. During the second half of the afternoon the audience was split into three groups that successfully discussed various topics with three alternating groups of AGI members. The day was closed with a drink and more informal ‘Meet and Greet’.