Max Kisman Image Language

Max Kisman enchants with images and plays with language

Who parks his car at Schiphol Parking soon, remembers its location by the redesigned icons of a typical Dutch tulip, windmill and skater by graphic designer Max Kisman. Readers of the "Financieel Dagblad" or "De Volkskrant" recognize the distinctive visual language of the clear line that combines with the play of form and counter shape. Who wants to see the work of Max Kisman, is welcome to the exhibition "Max Kisman Beeld Taal" in GR-ID (formerly Graphic Museum Groningen).

The exhibition "Max Kisman Image Language" shows the unique way the designer combines image and language in his work. Both in the weekly illustrations for the FD as in his earlier work for the VPRO television, Paradiso, De Volkskrant, Post NL or music magazine Vinyl, his recognizable clear line is basis for the experiment. His imagery is characterized by the powerful simplicity; the content and meaning are reduced to the most elementary form. Kisman's work fits in well with the Dutch design tradition, but also shows a strong relationship with the Javanese shadow puppetry.

With the combination of image and language - and often sound as well - it is for Kisman (1953) possible to explore and, if necessary, to shift the limits of his own field. While his work in the eighties was reviled by critics sometimes, he now is recognized as a pioneer because of his early experiments with digital technology and respected for its versatile approach. Image and language are the common thread in his work.

The exhibition in Groningen is the first occasion in which these elements Kisman's work are highlighted on the basis of classical and highlights recent examples. Like the new icons in the car parking at Schiphol airport.

GR-ID, formerly Graphic Groningen Museum, is located in the Rabenhauptstraat 65 in Groningen (3-5 minutes walk from the Central Station, at the rear via the platforms).
The museum is open Tuesday to Sunday from 13.00 - 17.00 hrs.
For information please call 050-5256497 or visit the website www.gr-id.nl

Max Kisman Beeld Taal

Max Kisman tovert met beelden en knutselt met taal

Wie binnenkort zijn auto bij Schiphol Parking neerzet, onthoudt zijn parkeerplaats dankzij de door grafisch ontwerper Max Kisman vernieuwde pictogrammen van de typisch Hollandse tulp, molen en schaatser. De lezer van het Financieele Dagblad of de Volkskrant herkent de karakteristieke beeldtaal die klare lijn combineert met het spel van de vorm en tegenvorm. Wie het werk van Max Kisman bij elkaar wil zien, is van 3 maart tot en met 16 juni 2013 welkom op de tentoonstelling ‘Max Kisman Beeld Taal’ in GR-ID (voorheen Grafisch Museum Groningen).

De tentoonstelling ‘Max Kisman Beeld Taal’ toont de unieke wijze waarop de ontwerper beeld en taal in zijn werk combineert. Zowel in de wekelijkse illustraties voor het FD als in zijn eerdere werk voor de VPRO televisie, Paradiso de Volkskrant, Post NL of het tijdschrift Vinyl, is zijn herkenbare klare lijn de basis voor het experiment. Zijn beeldtaal kenmerkt zich door de krachtige eenvoud; de inhoud en betekenis terug-gebracht tot de meest elementaire vorm. Kisman’s werk sluit daarmee aan bij de Nederlandse vormgevingstraditie maar toont ook sterke verwantschap met het Javaanse schaduwpoppenspel.

Met het combineren van beeld en taal - en vaak nog geluid - is het voor Kisman (1953) mogelijk om de grenzen van zijn eigen vak te verkennen en, zonodig, te verleggen. Werd zijn werk in de jaren tachtig nog wel eens door critici verguisd, inmiddels is hij als pionier erkend vanwege zijn vroege experimenten met de digitale technologie en gerespecteerd om zijn veelzijdige aanpak. Beeld en taal vormen de rode draad in zijn werk. De tentoonstelling in Groningen is de eerste gelegenheid waarin deze elementen in Kisman’s werk worden uitgelicht aan de hand van klassieke hoogtepunten en recente voorbeelden. Zoals de nieuwe pictogrammen in de parkeergarages op Schiphol.

GR-ID, voorheen Grafisch Museum Groningen, is gevestigd in de Rabenhauptstraat 65 in Groningen (3-5 minuten lopen van het Centraal Station, aan de achterzijde te bereiken via de perrons). Het museum is geopend van dinsdag t/m zondag van 13.00 – 17.00 uur. Voor informatie tel. 050-5256497 of bezoek de website www.gr-id.nl
De tentoonstelling is tot standgekomen dankzij bijdragen van het SNS Reaal Fonds, het Prins Bernard Cultuurfonds, drukkerij Lenoirschuring Amstelveen, drukkerij Jubels Amsterdam en Kismanstudio Amsterdam.